zde bydlíme,
toto je naše město

NÁŠ CHOMUTOV

Vítejte na stránkách určených pro občany Chomutova,
na kterých se můžou aktivně podílet na tvorbě našeho
města nebo získávat informace o proměnách míst ve
městě k lepšímu.

šipka dolů
Společně tvoříme Chomutov - logo

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Město Chomutov nabízí svým občanům se aktivně účastnit na rozhodování o podobě veřejných prostranství na území města již popáté. Principem participativního rozpočtu je, že část městského rozpočtu je vyčleněna pro náměty od občanů, kdy i sami občané určují priority svým hlasováním.

Většinou si na vše stěžujeme a nemáme čas a energii vymýšlet, jak to udělat jinak, abychom se cítili lépe. Když ale dostaneme příležitost od města v podobě participativního rozpočtu, můžeme hledat řešení – jak to funguje v jiných městech?, bavíme se o nápadech s přáteli, sousedy, a tím se vlastně podílíme na utváření našeho místa pro život. Radnice se zase učí naslouchat občanům a efektivně s nimi komunikovat. Naším společným cílem je, aby byli občané ve městě spokojenější díky tomu, že se mohou spolupodílet na jeho utváření.

Školní participativní rozpočet - logo

Město Chomutov se rozhodlo rozšířit svou nabídku participace i do škol, mezi děti, které mají často ty nejlepší nápady, vize, idee, očištěné od zažitých zkušeností, stereotypů a překážek v hlavách dospělých.

Přínosy školního participativního rozpočtu:

  • vede žáky k pochopení principů demokracie, ke kritickému myšlení nad svým okolím, k uvědomění smyslu měnit své okolí k lepšímu - nebýt lhostejný, naopak být aktivní, ptát se, zajímat se a snažit se věci, které mi vadí nebo chybí, měnit
  • žáci si při prezentaci svého nápadu ostatním procvičí komunikační dovednosti
  • učí se také chápat cenu peněz a hospodařit s nimi
  • učitelé zapojí děti do prospěšné aktivity, zlepší klima a atmosféru ve třídách i v celé škole
  • škola zjistí, co žáci chtějí a nad čím přemýšlí - posílí tím i důvěru žáků a rodičů ve vedení školy.

Každý rok se může konat participativní rozpočet na třech školách v Chomutově. Pro pilotní, první ročník školního participativního rozpočtu byly vybrány tyto 3 základní školy zřizované městem, se kterými jsme již v rámci těchto aktivit v minulosti spolupracovali a o nichž víme, že se s dětmi těmto aktivitám podporující demokratický princip na svých školách již věnují:

Kamencové jezero, rozvoj rekreačního areálu - logo

Vedení města považuje za nutné v blízké budoucnosti revitalizovat Kamencové jezero a jeho okolí. Než však dojde k samotné stavbě je potřeba mít “ten pravý” projekt a znát vizi využití celého areálu do budoucna. Jak najít ten pravý směr? Kdo jej určí? Hlubší zamyšlení města nad záměrem revitalizace jej přimělo k uspořádání dvoufázové architektonické soutěže o návrh.